Tag: thetastefood

ข้อดีของอาหารทางการแพทย์ อาหารสายยาง

ข้อดีของอาหารทางการแพทย์ อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ หลายคนที่ต้องการสารอาหารเพิ่มเติม เลือกใช้อาหารทางการแพทย์ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารบางชนิดมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ต้องการสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย Read More

Categories: News

Tags:

อาหารสายยาง: การให้อาหารทางสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่

อาหารสายยาง: การให้อาหารทางสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่ การให้อาหารทางสายยางในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แน่นอนว่าจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการรักษาความสะอาด รวมไปถึงอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดูแลจะต้องคำนึงถึง Read More

Categories: News

Tags:

อาหารสายยาง อาหารปั่น มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท !

อาหารสายยาง อาหารปั่น มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท ! อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ทุกคน และการรับประทานอาหารนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทางเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำอาหารปั่นผสมออกมาจำหน่าย และต้องถูกต้องตามหลักการรักษาของผู้ป่วยแต่ละประเภท Read More

Categories: News

Tags: